(1) Kortchnoi,V (2600) - Gulko,B [A33]
Lugano, 1988

45/(46)

1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 e6 6.g3 Qb6 7.Nb3 Ne5 8.e4 Bb4 9.Qe2 0-0 10.f4 Nc6 11.e5 Ne8 12.Bd2 f6 13.c5 Qc7 14.Nb5 Bxd2+ 15.Qxd2 Qb8 16.exf6 Nxf6 17.Bg2 b6 18.Nd6 a5 19.0-0 a4 20.Nd4 Nxd4 21.Qxd4 bxc5 22.Qxc5 Ra6 23.Rfd1 Rb6 24.b3 Ba6 25.h3?!
[25.Rd2!? ]

25...Bb5 26.f5 exf5 27.Nxf5 Bc6?
[27...axb3 28.axb3 Bc6= ]

28.Ne7+ Kh8 29.Nxc6 dxc6 30.bxa4+/- *